مجتمع نمایشگاهی

مجموعه سرزمین سبز صدرا ، تحقق رویای شماست

این مجتمع نمایشگاهی( با متراژ 5000متر مربع سرپوشیده و 1000 متر مربع روباز )قابلیتهای زیر را دارا میباشد :

  • برگزاری نمایشگاههای تخصصی و بین المللی همزمان با کنگره ها و همایشها به صورت مجز
  • برگزاری فروشگاههای فصلی و دوره ای
  • برگزاری همایش ها و جشنواره های تخصصی/داخلی
  • امکان برگزاری کارگاه های آموزشی به صورت همزمان با ظرفیت 50 الی 200 نفر