همایش صنعت چاپ

مجموعه سرزمین سبز صدرا ، تحقق رویای شماست

Event Info

همایش
1394
اداره کل فرهنگ و ارشاد

برگزارکننده : اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس

تعداد شرکت کنندگان : 500

سال :1394