کیترینگ

مجموعه سرزمین سبز صدرا ، تحقق رویای شماست

در دنیای صنعتی با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی تغذیه و نیاز جامعه به تغذیه سالم و طبیعی و کاملاً بهداشتی، کیترینگ مجتمع سرزمین سبز با در اختیار داشتن تجهیزات و کادر مجرب - ماهر و متخصص و دلسوزتحت نظر کارشناسان صنایع غذایی و با بهره برداری توأم از ذائقه ایرانی، فرنگی و سنت غذایی و تکنولوژی روز دنیا با پیروی از استانداردهای جهانی سرویس های غذایی خود را آماده و با رعایت اصول نگهداری به مهمان های محترم ارائه می دهد که یکی از اهداف بسیار مهم کیترینگ ارائه کیفیت عالی در مواد و خدمات به صورت پیوسته بوده و هست و این هدف مهم جزء یکی از اصول تغییر ناپذیر در مجموعه می باشد.